top of page
Pautes per a les activitats
 
 
Hem de fer d'OpenCon València un espai on puguem sentir-nos el més lliures i seguris possible. ​Els nivells de respecte habituals en qualsevol àmbit col·lectiu són una base necessària però en este cas no suficient. A causa del nivell d’exposició personal i la intimitat dels aspectes que es posen en comú, la necessitat de cures i de construcció d'un espai segur se situa en unes cotes molt més altes d'allò considerat normal en altres contextos i en altres activitats.

Recordem que és suficient que una actitud ES PERCEBA com a amenaçadora o simplement com a intromissió no sol·licitada, perquè siga inadequada, INDEPENDENTMENT que en l'ànim de qui l’exhibisca puguen no existir eixes intencions o no hi haja consciència d’eixes potencials conseqüències (açò pot ocórrer perquè totis estem aprenent). Si mantenim estos espais segurs, tranquils i bonics, gaudirem totis de relacionar-nos amb molta gent brillant i preciosa, que és el que som!
 
En este sentit, els límits són diferents per a cadascuni i per tant és necessari el màxim respecte en qualsevol aproximació a l’espai d’una altra persona, i en particular en el moment de:
  • Abraçar, acariciar o tocar el seu cos d'alguna manera.
  • Convidar-li a participar en activitats sensuals o sexuals.
  • Implicar-li en converses sobre temes delicats.
  • Unir-se o observar quan estiguen intimant amb altris.
  • Demanar detalls sobre la seua vida privada.

Cal recordar també que cada persona té la seua pròpia manera de dir "no" i a moltis no ens és fàcil donar una resposta negativa explícita, ferma: com a regla general cal assumir que tot el que no siga un "sí" entusiasta és un "no". Si uni altri participant rebutja una invitació per a participar amb tu en qualsevol activitat, les repetides peticions es consideren una violació del seu consentiment i els límits establits. D'altra banda, tingues en compte que el consentiment anterior d'una persona a una determinada activitat no pot ser pres com una acceptació implícita de la seua participació en el futur.
 
També hem de ser conscients que la pràctica de relacions no normatives és una qüestió delicada en el context social i és necessari respectar l'opció personal respecte a la privacitat, per la qual cosa:
  • No es pot gravar ni fotografiar a cap participant sense el seu consentiment previ (explícit).
  • Totis lis participants tenen dret a no haver de proporcionar informació personal i a proporcionar la que vulguen (nom, adreça, dades de contacte, etc.).

Les activitats tenen com a objectiu l'intercanvi i l'enriquiment a través de la conversa amb altres persones. Us demanem especial esment amb la forma en què rebatem opinions perquè volem que este siga un espai de construcció tant personal com col·lectiu, i on tothom puga preguntar i expressar les seues opinions i les seues preguntes sense sentir-se jutjadi.

En OpenCon València som adultis, per la qual cosa cadascuni de nosaltres és, en última instància, responsable de la seua pròpia salut i seguretat (en cas d’indisposicions o accidents) i responsable civil dels seus actes (en cas de trencar alguna cosa o fer mal a algú). Demanarem suport si és necessari i l’oferirem si considerem que algú ho requerix. Som col·lectivament responsables de crear un ambient segur i acollidor.

La trobada s’emmarca en un àmbit geogràfic bilingüe. És molt important recordar que la llengua ha de ser un vehicle de transmissió i intercanvi eficaç, però també que hem d’exigir-nos una equitat exquisida en la consideració de les dues llengües: valencià (o català) i castellà (o espanyol). No podem demanar a cap participant que renuncie a expressar-se en la seua llengua​. Amb la col·laboració i bona voluntat de totis, serà molt fàcil que ens entenguem. Intentarem parlar clar, a un ritme lent i podrem traduir o demanar ajuda per a traduir expressions concretes sense alterar la dinàmica de les converses i els tallers. És més fàcil del que sembla i, en qualsevol cas, un repte que val la pena abordar sempre. Convertim les diferències, de tota classe, en riquesa!
bottom of page